MUDr. Tomáš Hellmuth

 • Absolvent 3. LF UK Praha
 • 1997 - 2004 Chirurgické oddělení Nemocnice v Ústí nad Orlicí
 • vedení Ambul. chirurgie ruky na Chir. odd. v ÚO
 • specializace na terapii defektů měkkých tkání a sy diabet. nohy
 • 2000 Atestace z chirurgie I stupně
 • 1997 - 2004 SZŠ - Ústí nad Orlicí (výuka Chirurgie)
 • 2000 - 2004 RZP - Ústí nad Orlicí, lékař pro akutní výjezdy
 • 2004 ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou
 • 2011 Atestace z plastické chirurgie
   
 • Člen Společnosti chirurgie ruky
 • Člen FESSH
 • 1999 - Kurz dětské kostní traumatologie, Praha, prof. Havránek
 • 1999 - Kurz - konzervativní léčba v traumatologii, Zlín
 • 1999 - AO Kurz - základní
 • 2000 - Kurz - Bodná, střelná a střepinová poranění, Praha
 • 2000 - Kurz - Základy plastické chir., doc. Měšťák, Praha
 • 2001 - Kurz - Chirurgie ruky, doc. Měšťák, Praha
 • 2002, 2003 - odborné stáže v ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou 6 týdnů
 • 2003 - 2004 kurz - Dg. a léčba funkčních poruch hybné soustavy (as. Vacek, Praha)
 • 2007 - odborná stáž - Oddělení plastické chir. FN Olomouc (prim. Zálešák, 10 měs.)
 • 2007 - 3rd. Advance European Course of Hand Surgery (Maďarsko)
 • 2009 - Tendon transfers in reconstructive tetraplegia hand surgery - education programme + cadaver course (Budapešť, Maďarsko prof. Jan Frieden - Švédsko)
 • 2009 - 2nd IBRA Scientific Symposium and Anatomy Cadaver Workshop "Wrist and Hand-Acute and Chronic Lesions", University of Basel, Institute of Anatomy, Švýcarsko
 • 2010 - Kurz mikrochirurgické sutury, Edukační centrum praktické anatomie, LF MU Brno
 • 2010 - odborná stáž - Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA, Brno (prof. Veselý, 5 měs.)
 • 2010 - 19th European Course in Plastic Surgery (EURAPS, Bern, Švýcarsko)
 • 2011 - odborná stáž - Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha (doc. Tvrdek, 6 měs.)
 • 2011 - 2013 - Instructional Courses in Hand Surgery, British Society for Surgery of the Hand, Manchester, United Kingdom
 • 2016 - 12th Dr Tulp Course “Post traumatic osteo-arthritis of hand and wrist”, Utrecht, The Netherlands
 • 2016 - ASSH International Traveling Fellowship, Massachusetts General Hospital – Boston, Hospital for Special Surgery – NYC, Mayo Clinic – Rochester, Loyola University, Shriners Hospital – Chicago, ASSH Annual Meeting - Austin
MUDr. Tomáš Hellmuth