Předoperační vyšetření

Děti

U pacientů s ASA I-II provádí ambulantně pediatr.

Vyšetření by mělo obsahovat:

Rodinná anamnéza

Osobní anamnéza - zvláště alergie, nynější onemocnění, komplikující onemocnění, eventuelně chronickou medikaci

Klinické vyšetření

(laboratorní vyšetření pouze tehdy, pokud vyplyne z pediatrického vyšetření)

Dospělí

Provádí ho ambulantně praktický lékař.

U pacientů s přidruženými chorobami - tj. ASA III a více a u pacientů nad 60 let by mělo být provedeno internistou.

Krevní obraz: vždy (platí 1 měsíc)

Moč, chem. + sed. : vždy (platí 1 měsíc)

EKG nad 40 let (platí 1 měsíc)

Na, K, Cl, bili, ALT, AST, cholesterol, urea, krea, CRP, glykemie: nad 40 let (platí 1 měsíc)

RTG S+P: nad 60 let (platí 1 rok)

Toto minimum se rozšiřuje při komplikujících onemocněních pacienta následovně:

Kardiovaskulární onemocnění

KO, EKG, RTG S+P, glykemie, krea, minerály, urea

Respirační onemocnění

KO, EKG, RTG S+P, Spirometrie u obstrukčních a restrikčních poruch ventilace

Renální onemocnění

KO, EKG, RTG S+P, albumin, CB, krea, event. i clereance, minerály, urea, Astrup

Jaterní onemocnění

KO, transaminázy, albumin, CB, urea, krea, koagulace, bilirubin, glykemie, HBsAg

Diabetes

KO, EKG, RTG S+P glykemie, krea, minerály, urea

Malignity

KO, RTG S+P, albumin, CB, koagulace

Thyreopatie

KO, EKG, glykemie, minerály, T3,4, Endokrinologické konsilium

Indikace RTG S+P

Věk nad 60 let

Kardiorespirační onemocnění

Respirační infekt v anamnéze s přetrváváním klinického nálezu

Malignita s možností meta

Cizinci s endemickým výskytem TBC

Kuřáci nad 40 let

Trauma hrudníku

U pacienta, který prodělal COVID19 onemocnění, požadujeme před operací RTG plic.

Indikace EKG

Věk nad 40 let

Anamnéza kardiovaskulárního onemocnění

Akutní příznaky kardiovaskulárního onemocnění

Trauma hrudníku 

Úraz elektrickým proudem

 

Platnost laboratorních vyšetření je maximálně 1 měsíc.