Ceník hrazených výkonů

A. Poplatky za zdravotní výkony
nehrazené ze zdravotního pojištění+)

Platnost od 1.7.2021

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH
01. Kosmetická úprava dolních víček 16000 Kč 15%
02. Kosmetická úprava horních víček 13000 Kč 15%
03. Kosmetická úprava boltce (1 strana)  10000 Kč 15%
04. Kosmetická úprava boltců (obě strany) 16000 Kč 15%
05. Korekce ušního lalůčku (1 strana) 2000 Kč 15%
06. Excize z kosmetické indikace první tři ložiska 1500 Kč 15%
07. Excize z kosmetické indikace (každá další excize) 300 Kč 15%
08. Excize z kosmetické indikace velká (1 ložisko) 2400-5000 Kč 15%
09. Kosmetická úprava obličeje - face lift 49000 Kč 15%
10. Kosmetická úprava obličeje - face lift s platysmoplastikou 59000 Kč 15%
11. Kosmetická úprava čela - browlift 29000 Kč 15%
12. Modelace jednoho prsu - symetrizace 20000 Kč 15%
13. Modelace prsů 39000 Kč 15%
14. Zmenšení prsů z kosmetických důvodů 49000 Kč 15%
15. Zvětšení prsů - augmentace (bez implantátu) 29000 Kč 15%
16. Zvětšení prsů - augmentace - s modelací (bez implantátu) 49000 Kč 15%
17. Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (1 strana) 15000 Kč 15%
18. Odstranění prsní žlázy u gynekomastie (obě strany) 30000 Kč 15%
19. Korekce vpáčené bradavky (1 strana) 3000 Kč 15%
20. Zmenšení dvorce (1 strana) 5500-13000 Kč 15%
21. Zmenšení dvorce (obě strany) 10000-18000 Kč 15%
22. Dermolipektomie převislého břicha vč. diastazy - abdominoplastika 49000 Kč 15%
23. Limitovaná dermolipektomie převislého břicha bez posunu pupku - miniabdominoplastika 39000 Kč 15%
24. Dermolipektomie valů paží (obě strany) 40000 Kč 15%
25. Liposukce podbradku 15000 Kč 15%
26. Liposukce (1 oblast z těchto: břicho, kolena, stehna ...) 20000 Kč 15%
27. Dermabraze obličeje 16000 Kč 15%
28. Dermabraze periorálně 4500-12000 Kč 15%
29. Dermabraze mimo obličej do 25 cm2 2000-9500 Kč 15%
30. Dermabraze za každý další 1 cm2 50 Kč 15%
31. Korekce jizvy - malá do 5 cm 1200 Kč 15%
32. Korekce jizvy - střední 5-20 cm 2400 Kč 15%
33. Korekce jizvy - velká nad 20 cm 12500 Kč 15%
34. Korekce více jizev 16000 Kč 15%
35. Lipografting (transplantace autologního tuku) do 30 ml 15500 Kč 15%
36. Lipografting (transplantace autologního tuku) nad 30 ml od 24000 Kč 15%
37. Labioplastika 19000 Kč 15%
38. Aplikace botulotoxinu (jedna oblast z těchto: čelo, glabella, crow feets)  3000 Kč 15%
39. Aplikace botulotoxinu - axilla (obě strany) 10000 Kč 15%
40. Aplikace fillery (výplně) od 3000 Kč 15%
41. Piersing, perforace lalůčku (bez vkládaného materiálu) 500 Kč 15%
42. Aplikace nastřelovací náušnice, včetně náušnice 1ks 400 Kč 15%
43. Aplikace nastřelovacích náušnic, včetně náušnic 2ks 800 Kč 15%
44. Převazy (podle rozsahu) 150-250 Kč 15%
45. Kosmetická konzultace 350 Kč 15%
46. Poskytnutí zdrav. péče pro občany EU ze zdravot. pojištění dle seznamu zdravotních výkonů (cena za 1 bod)**) 1,33 Kč § 58
47. Operační výkon na vyžádání pac. mimo pracovní dobu 7 - 15.30 hod. (příplatek na zvýšené náklady + zákl. pomůcka péče o jizvu) 5000 Kč 15%

 

B. Poplatky za stravování a ubytování

Platnost od 1.7.2021

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH
  Pavilon B - pokoje:    
01. Nadstanard jednolůžkový, příplatek 400 Kč § 58
02. Jednolůžkový, přímá úhrada 1600 Kč 10 %
03. Běžný pokoj, přímá úhrada 900 Kč 10 %
04. Doprovod pacienta nad 6 let nadstanard, přímá úhrada 600 Kč 10 %
05. Doprovod pacienta nad 6 let běžný pokoj, přímá úhrada 500 Kč 10 %
06. Dítě navíc, přímá úhrada 330 Kč 10 %
  Pavilon C - ubytování:    
07. Stážisti 200 Kč 10 %
08. Studenti (praxe) 100 Kč 10 %
09. Ostatní 300 Kč 10 %
  Stravování - viz samostatný ceník stravovacího provozu    

Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.

+) Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
*) Cena v rámci rozsahu je určena dle volené anestezie a nezahrnuje hospitalizační pobyt. Ceny výkonů jsou základní, podle rozsahu výkonu mohou být upraveny.
**)   K celkové částce bude připočítána cena skutečně spotřebovaného zdravotnického materiálu a léčiv.

 

C. Administrativní a zdravotní výkony

Platnost od 1.7.2021

Poř. číslo Označení služby *) Částka v Kč vč. DPH DPH
01. Vyšetření s vystavením lékařské zprávy (za každých zap.30 min.) 380 Kč 15 %
02. Posouzení zdravotního stavu (trvalých následků po úrazu, hodnocení ztížení společenského uplatnění nebo bolestné, posudek pro komerční pojišťovnu apod.) 650 Kč 21 %
03. Ostatní vystavovaná potvrzení 200 Kč 21 %
04. Administrativní činnost lékaře související se zapůjčením zdravotnické dokumentace + doporučené poštovné***) 123 Kč 21 %
05. Lékařská zpráva o prvotním výsledku prohlídky zraněné osoby (administrativní výkon) + doporučené poštovné***) 123 Kč 21 %
06. Vyjádření (potvrzení) lékaře o zdravotním stavu osoby pro státní zastupitelství nebo soud + doporučené poštovné***) 123 Kč 21 %
07. Výpis ze zdrav.dokumentace (za každých započatých 15 min.) 200 Kč 21 %
08. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací v souvislosti s poskytováním informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za každou započatou hodinu 600 Kč 21 %
09. Kopírování dokumentů - jednostranné, ČB 2 Kč 21 %
10. Kopírování dokumentů - oboustranné, ČB 4 Kč 21 %
11. Skenování, jedna strana 2 Kč 21 %
12. Vypálení obrazové dokumentace na CD/DVD na vlastní žádost 100 Kč 21 %
13. Technické nosiče dat (CD/DVD) 10 Kč 21 %
  Další:    
14. Odeslání zásilky - dle platného sazebníku poskytovatele poštovních služeb Dle sazebníku -
15. Denní sazba za stáž lékaře z jiného zdravotnického zařízení  300 Kč 21 %
16. Denní sazba za stáž nelékaře 200 Kč 21 %

Pozn. Individuální požadavky na stravování se řeší po dohodě se stravovacím provozem.

+) Ceník poskytovaných služeb nezahrnutých v seznamu zdravotních výkonů a ceník služeb poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
***)   Pro min. práce a sociálních věcí, min. vnitra a min. spravedlnosti (Věstník MZ ČR čá. 14/2020)
 

Ke stažení: Ceník hrazených výkonů