Dokumenty ke stažení

Pro pacienty:

Předoperační vyšetření - pokyny pro lékaře  

HTMLPDF

Informovaný souhlas pacienta s léčbou a zdravotními výkony PDF
Plná moc (souhlas obou rodičů s léčbou dítěte)  

PDF

Postup při vyřizování stížností  

PDF

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů  

PDF

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému  PDF

 

Dokumenty:

Zřizovací listina ústavu

PDF

 

Přednášky:

RHB po šlachových poraněních - FLEXORY a EXTENZORY
MUDr. Tomáš Hellmuth a kol.

PDF

Šlachové sutury
MUDr. Tomáš Hellmuth

PDF