Rehabilitace

FYZIOTERAPIE

Časná pooperační péče a edukace:
Jedná se o poučení o režimu, cvičení a rehabilitačních postupech, především ke snížení otoku, zabránění tvorby adhezí, zachování rozsahu pohybu, snížení bolestivosti. Edukace je zaměřena ke snížení rizika rozvoje možných komplikací.

Následná pooperační a poúrazová péče a rehabilitace:
Při nutnosti aktivní rehabilitace, využíváme standardní fyzioterapeutické postupy včetně fyzikální terapie. Dále vyrábíme individuální termoplastové dlahy a další rehabilitační pomůcky. Léčba je možná jak za hospitalizace, tak v ambulantním režimu. 

Ambulantní konzervativní léčba:
Při konzervativním řešení problému, provádíme edukaci pacienta ohledně režimu a domácí rehabilitace, včetně vybavení rehabilitačními pomůckami.

Funkční obtíže v oblasti horních končetin:
Jedná se převážně o přetížení horních končetin s vyjádřením bolesti v oblasti zápěstí, předloktí nebo lokte (tzv. tenisový loket, epikondylitida,...). Při rehabilitační léčbě používáme fyzioterapeutické postupy s důrazem na edukaci pacienta o úpravě pracovního prostředí a „autorehabilitaci“. Terapie může být doplněna o metody fyzikální terapie (lymfodrenáž, ultrazvuk).

POUŽÍVANÉ METODY

 • péče o jizvy
 • léčba reflexních změn: techniky měkkých tkání, uvolňovní fascií, terapie spoušťových bodů, postizometrická relaxace a další
 • mobilizace periferních kloubů
 • senzomotorika a stabilizační cvičení
 • cvičení na rozsah pohybu
 • ovlivňování citlivosti – stimulační a desenzibilizační techniky
 • mirror therapy
 • funkční taping
 • ortézování a individuální dlahování (statické a dynamické termoplastové dlahy)
 • manuální a přístrojová lymfodrenáž
 • motodlaha
 • fyzikální terapie: magnetoterapie, laser, ultrazvuk, elektroléčba (včetně elektrogymnastiky a elektrostimulace)

TERAPEUTI

 • Mgr. Kristýna Kolínová
 • Mgr. Jana Šalšová
 • Bc. Jana Šalšová
 • Mgr. Simona Horáčková
 • Marie Ďoubalíková
 • Kateřina Žáková
 • Bc. Eva Čermáková, spolupracující fyzioterapeut