Lékařský tým

prim. MUDr. Alena Schmoranzová

prim. MUDr. Alena Schmoranzová
 • Absolvent Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové a Praze
 • 1984 - atestace 1. stupně ze všeobecné chirurgie
 • 1992 - nástavbová atestace z plastické chirurgie
 • Odborné stáže na Klinikách plastické chirurgie Praha a Brno a na oddělení plastické chirurgie v Siegenu (BRD)
 • 1998 - Kurz rehabilitace ruky Portmouth (GB)
 • Členka Společnosti plastické chirurgie
 • Členka Společnosti estetické chirurgie
 • Členka výboru Společnosti chirurgie ruky
 • V letech 1995 - 2003 zástupce ředitele a primáře ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou
 • Od roku 2003 primář Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
 • Prezident České společnosti chirurgie ruky, 2. volební období

 


MUDr. Ludmila Fialová

MUDr. Ludmila Fialová
 • Absolventka FVL UK Praha
 • 1984 - atestace z chirurgie I. stupně
 • 1997 - nástavbová atestace z plastické chirurgie
 • Odborné stáže na Klinikách plastické chirurgie Praha, Brno a Plzeň
 • Pracoviště 1981-1984 Chirurgie Vysoké Mýto
 • 1984-1990 Chirurgie Vlašim
 • 1990-1991 RTG Vlašim
 • od 1991 ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou
 • Od listopadu 2003 do září 2008 zástupce primáře
 • 2004 - AO Kurs Synthes
 • Členka Společnosti plastické chirurgie
 • Členka Společnosti estetické chirurgie
 • Členka Společnosti chirurgie ruky

 


MUDr. Lucie Smrčková

MUDr. Lucie Smrčková
 • Absolventka 3. lékařské fakulty University Karlovy v Praze
 • 2000 - atestace 1. stupně z všeobecné chirurgie
 • 1997 - 2001: chir. odd. dospělých FTN, Praha
 • od 2001: Ústav chir. ruky a plast. chir., Vysoké nad Jizerou
 • 2003 - stáž - Klinika plastické a estetické chir., Brno
 • 2004 - stáž - Klinika popáleninové medicíny, FNKV, Praha
 • 2011 – atestace z plastické chirurgie
 • 2010-2011 - odborná stáž v plastické chirurgii - Klinika plastické chirurgie FN Bulovka, docent Měšťák (10 měsíců)
 • 2010 - odborná stáž v plastické chirurgii - Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, docent Tvrdek (3měsíce)
 • 2011 - BSSH, Instructional courses in Hand Surgery – Nerv injury and compression, pain, anestezia ( Manchester, Velká Británie)
 • 2012 - BSSH, Instructional courses in Hand Surgery – Tendon injury, paralysis, RHB (Manchester, Velká Británie)

 


MUDr. Jiří Caithaml

 • Absolvent 2. Lékařské fakulty UK Praha
 • 2012 účast na lékařské expedici s International Humanity v Zambii, Mozambiku a Malawi
 • 2016 stáž ortopedie ÚVN Střešovice
 • 2015 Kurz ATLS (Advanced Trauma and Life Support) Hradec Králové
 • 2015 Kurz chirurgie ruky Traumatologie I Vysoké nad Jizerou
 • 2015 Kurz chirurgie ruky Traumatologie II Harrachov
 • 2016 Kurz chirurgie ruky Mikrochirurgie Olomouc
 • 2017 AO kurz chirurgie ruky Seč u Chrudimi
 • 2017 AO basic trauma Seč u Chrudimi
 • 2021 FESSH Basic kurz Budapešť

 


MUDr. Vlastimil Tyle

MUDr. Vlastimil Tyle
 • Absolvent Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy Praha
 • 1985 - astestace chirurgie I. st.
 • 1995 - atestace plastická chirurgie
 • 1981 - 85 dětská a všeobecná chirurgie
 • 1985 - 89 všeobecná chirurgie
 • 1989 - ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou
 • Stáž na Klinice plastické chirurgie Praha
 • Člen Společnosti plastické chirurgie
 • Člen Společnosti estetické chirurgie
 • Člen Společnosti chirurgie ruky

 


MUDr. Tomáš Hellmuth

MUDr. Tomáš Hellmuth
 • Absolvent 3. LF UK Praha
 • 1997 - 2004 Chirurgické oddělení Nemocnice v Ústí nad Orlicí
 • vedení Ambul. chirurgie ruky na Chir. odd. v ÚO
 • specializace na terapii defektů měkkých tkání a sy diabet. nohy
 • 2000 Atestace z chirurgie I stupně
 • 1997 - 2004 SZŠ - Ústí nad Orlicí (výuka Chirurgie)
 • 2000 - 2004 RZP - Ústí nad Orlicí, lékař pro akutní výjezdy
 • 2004 ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou
 • 2011 Atestace z plastické chirurgie
   
 • Člen Společnosti chirurgie ruky
 • Člen FESSH
 • 1999 - Kurz dětské kostní traumatologie, Praha, prof. Havránek
 • 1999 - Kurz - konzervativní léčba v traumatologii, Zlín
 • 1999 - AO Kurz - základní
 • 2000 - Kurz - Bodná, střelná a střepinová poranění, Praha
 • 2000 - Kurz - Základy plastické chir., doc. Měšťák, Praha
 • 2001 - Kurz - Chirurgie ruky, doc. Měšťák, Praha
 • 2002, 2003 - odborné stáže v ÚCHRaPCH Vysoké nad Jizerou 6 týdnů
 • 2003 - 2004 kurz - Dg. a léčba funkčních poruch hybné soustavy (as. Vacek, Praha)
 • 2007 - odborná stáž - Oddělení plastické chir. FN Olomouc (prim. Zálešák, 10 měs.)
 • 2007 - 3rd. Advance European Course of Hand Surgery (Maďarsko)
 • 2009 - Tendon transfers in reconstructive tetraplegia hand surgery - education programme + cadaver course (Budapešť, Maďarsko prof. Jan Frieden - Švédsko)
 • 2009 - 2nd IBRA Scientific Symposium and Anatomy Cadaver Workshop "Wrist and Hand-Acute and Chronic Lesions", University of Basel, Institute of Anatomy, Švýcarsko
 • 2010 - Kurz mikrochirurgické sutury, Edukační centrum praktické anatomie, LF MU Brno
 • 2010 - odborná stáž - Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA, Brno (prof. Veselý, 5 měs.)
 • 2010 - 19th European Course in Plastic Surgery (EURAPS, Bern, Švýcarsko)
 • 2011 - odborná stáž - Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha (doc. Tvrdek, 6 měs.)
 • 2011 - 2013 - Instructional Courses in Hand Surgery, British Society for Surgery of the Hand, Manchester, United Kingdom
 • 2016 - 12th Dr Tulp Course “Post traumatic osteo-arthritis of hand and wrist”, Utrecht, The Netherlands
 • 2016 - ASSH International Traveling Fellowship, Massachusetts General Hospital – Boston, Hospital for Special Surgery – NYC, Mayo Clinic – Rochester, Loyola University, Shriners Hospital – Chicago, ASSH Annual Meeting - Austin

 


MUDr. Radek Lhotský

MUDr. Radek Lhotský
 • 2001 Absolvent Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové
 • 2001 – 2007 Chirurgické oddělení nemocnice Trutnov
 • 2004 – atestace 1. stupně z všeobecné chirurgie
 • 2008-2009 Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc
 • 2009 – 2010 Department of Burns and Plastic Surgery, University Hospital of South Manchester, Velká Británie
 • 2010 – dosud Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou
 • 2013 – atestace z plastické chirurgie, 1. Lékařská fakulta UK Praha
 • 2009 - Emergency Management of Severe Burns Course, British Burn Association, Manchester, Velká Británie
 • 2009 - AO Hand and Wrist Fixation Course for Surgeons, Coventry, Velká Británie
 • 2010 - Preston - Leica Microsurgery Workshop and Assessment Programme, University of Central Lancashire and Lancashire Teaching Hospitals, Preston, Velká Británie
 • 2010 - Kurz mikrochirurgické sutury, Edukační centrum praktické anatomie, Brno
 • 2010 - 19th European Course in Plastic Surgery, EBOPRAS, Bern, Switzerland, November 2010
 • 2011, 2012 Instructional course in hand surgery, 1-3 díl, BSSH, Manchester, Velká Británie
 • 2011 – stáž Klinika plastické a estetické chirurgie Brno
 • 2011 – stáž Klnika plastické chirurgie, FNKV Praha
 • 2011, 2012 Instruktážní kurz v chirurgii ruky, 1.-5. díl, British Society of Surgery of the Hand, Manchester, Velká Británie
 • 2011 – stáž Klnika plastické chirurgie, FNKV Praha
 • 2011, 2012 – stáž Klinika plastické a estetické chirurgie Brno (9 měsíců)
 • 2011 – AO Trauma Hand course, Graz, Rakousko
 • 2012 - Eastern European Course on Hand Surgery, Hajdusoboslo, Maďarsko
 • 2013 – Scar Academy, Advanced Scar Management Course, Londýn, Velká Británie

 


MUDr. Daniela Horáčková, FEBHS

MUDr. Daniela Horáčková, FEBHS
 • 2005 - Absolventka 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2008 - Chirurgický kmen
 • 2005 - 2008 Chirurgie Děčín
 • 2016 - atestace v oboru Plastická chirurgie, FN u sv. Anny v Brně
 • od 2008 - ÚCHR a PCH Vysoké nad Jizerou
 • 2015-2022 lektor kurzů chirurgie ruky ČSCHR
 • 2012 - Odborná stáž v plastické chirurgii: Klinika plastické chirurgie FN Královské Vinohrady, Praha (4 měsíce)
 • 2014 - Odborná stáž v plastické chirurgii: Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny, Brno (2 měsíce)
 • 2015 - Odborná stáž v plastické chirurgii : Klinika plastické chirurgie FN Na Bulovce, Praha (5 měsíců)
 • 2015 Hájduszoboszló, Maďarsko: Eastern European Course on Hand Surgery - Hand reconstruction in trauma and rheumatoid arthritis
 • 2017 - Kurz mikrochirurgické sutury, Anatomický ústav Brno
 • 2019 - FESSH Academy Budapešť, Maďarsko
 • 2019 - All we know about Radius, Praha, Česká republika
 • 2019 - Kadaverozní kurz Horní končetina-lektor, Praha, Česká republika
 • 2021 - odborná stáž Plastická chirurgie – chirurgie ruky: Royal Hospital For Sick Children Edinburgh, Skotsko, Velká Británie, Konzultant Dr Wee Leon Lam (1 měsíc)
 • 2021 - Surgical skills in Upper Limb Spasticity, kadaverozní kurz Budapešť, Maďarsko
 • 2022 - Londýn, Velká Británie, Evropská atestace chirurgie ruky - European Diploma in Hand Surgery of the FESSH, Best Eastern European Candidate

 


MUDr. Eliška Čermáková

MUDr. Eliška Čermáková Foto
 • 2015 - 2020 Ortopedicko-traumatologické oddělení, nemocnice Mělník
 • Od 2020 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
 • 2016 AO Trauma Course - Basic Principles of Fracture Management, Seč, ČR
 • 2017 AO Trauma Course - Master Course Hand and Wrist, Seč, ČR
 • 2017 Odborná stáž, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 2017 Kurz ČSCHR: Vrozené vady a varia, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 2018 Kurz ČSCHR: Traumatologie ruky, část I, Vysoké nad Jizerou, ČR
 • 2018 AO Trauma Europe Masters Course - Articular Fractures around the Shoulder and Elbow, Brno, ČR
 • 2018 Ortopedický kmen 2019 - Bioskills Hand and Wrist Fracture and Arthroplasty, Barcelona, Španělsko
 • 2018 FESSH Congress, Kodaň, Dánsko
 • 2019 Kurz ČSCHR: Traumatologie ruky, část II, Vrchlabí, ČR
 • 2019 Bioskills Hand and Wrist Fracture and Arthroplasty, Barcelona, Španělsko
 • 2021 Atestace z Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí , FN Královské Vinohrady, Praha
 • 2021 FESSH Academy Course, Budapešť, Maďarsko
 • 2022 Odborná stáž - Fellowship in Center for Hand and Foot Surgery, Ravensburg, Německo
 • 2023 Advanced solutions for chronic scapholunate instability and its sequelae, Verona, Italy
 • 2023 1. International Wrist Course, Vídeň, Rakousko
 • 2023 FESSH-SICM Travelling Fellowship Award, Itálie
 • Členka společnosti chirurgie ruky

 

MUDr. Ondřej Brychcí

 • Absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2015
 • Atestace z oboru Všeobecná chirurgie 2022
 • 7/2015 – 12/2016 Chirurgické oddělení Turnov, Krajská nemocnice Liberec
 • 1/2017 – 10/2021 Traumatologicko – ortopedické centrum Krajská nemocnice Liberec
 • Od 11/2021 Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou
 • 2013 Odborná stáž - Transplantation Surgery Department, University Hospital Antalya, Turkey
 • 2014 Odborná stáž - Klinika transplantační chirurgie IKEM  Praha 
 • 2015 Kurz – Místní lalokové plastiky, transplantace kůže a jiné techniky, IPVZ  Praha
 • 2016 Odborná stáž – Cardiovascular Surgery Department, University Hospital Antalya, Turkey
 • 2016 Odborná stáž - Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou       
 • 2016 Kurz – Virtuální laparoskopická chirurgie na přístroji Simbionix, Krajská nemocnice Liberec
 • 2016 Kurz – Chirurgie obličeje, IPVZ  Praha
 • 2017 Kurz – Chirurgická sutura v břišní chirurgii a trauma hrudníku, VFU Brno
 • 2018 Kurz – Chirurgie a poranění ruky, Úrazová nemocnice v Brně
 • 2018 Kurz – Základy chirurgie ruky, Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
 • 2018 Kurz – Traumatologie I, Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
 • 2019 Kurz – Advanced trauma life support (ATLS)
 • 2019 Interaction meeting – Orthopaedic Trauma: Challenges and Solutions, Lisabon, Portugalsko
 • 2019 Kurz – Kadaverózní kurz horní končetiny, Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP
 • 2022 Kurz – FESSH Academy, Budapešť, Maďarsko
 • 2022 Kurz – International perforator flap course. Brno