Léčebný program

Dominantní:

 • diagnostika a léčba vrozených vad ruky
 • ošetření všech úrazů ruky mimo replantaci
 • léčení poúrazových vad ruky
 • léčení reumatického a degenerativního postižení ruky
 • léčení nemocí ruky z přetížení
 • léčení vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání ruky

Doplňkový:

 • diagnostika a léčba ostatních vrozených vad (mimo rozštěpových a urogenitálních)
 • ošetření úrazů vzhledem k lokalitě a dostupnosti
 • rekonstrukční chirurgie vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání na jiných částech těla
 • hrazené kosmetické výkony
 • využití vlastní tukové tkáně