Paresa nervus ulnaris

Co to je?

Paresa nervus ulnaris, jinak ochrnutí loketního nervu, může být způsobeno jeho přerušením úrazem nebo postupným poškozením v místech přirozených úžin. Pak hovoříme o kompresivním syndromu. Loketní nerv může být tištěn v úrovni lokte a na zápěstí.
Na lokti prochází tunelem, jehož dno tvoří žlábek na kosti loketní a strop vazivová nebo svalová vrstva, tlakem mohou působit i okolní tuhé tkáně. Toto onemocnění se proto nazývá syndrom kubitálního tunelu. Je druhým nejčastějším útiskovým syndromem po syndromu karpálního tunelu a představuje 90% všech afekcí loketního nervu. Častěji postihuje muže.
Na zápěstí jde o úžinu s názvem Guyonův kanál, což je úzký prostor mezi dvěma drobnými kůstkami zápěstí, spojenými tuhým vazem, který kryje procházející nerv, ale může na něj i tlačit.

Jaké jsou příčiny?

Nerv je poškozován tlakem okolních tkání v úžině nebo i zevním tlakem na končetinu - tlačící sádra při otoku, opakované nevhodné polohy končetiny...
Nejčastější příčinou je mechanické přetěžování těžkou prací, ale i napínáním nervu tahem okolních tkání, který je způsoben pohybem končetiny - ohnutím v lokti (brusiči skla). Pak bývá častěji postižena dominantní končetina.
Úraz - pouhé těžké zhmoždění může poškodit nerv přímo a vyvolat útisk s okamžitým nástupem příznaků. Po poranění se může vyvíjet i postupné poškození nervu vlivem otoku, jizvení. Ke zhoršení mohou přispívat některá celková onemocnění - cukrovka, onemocnění štítné žlázy, borreliosa, stavy spojené s větším otokem.

Jaké jsou příznaky?

Obtíže většinou nastupují plíživě. Začínají bolestmi na loketní hraně předloktí, které vycházejí od lokte a střílí až do IV. a V. prstu. Objevuje se brzy brnění a oslabení kožního čití až necitlivost IV. a V. prstu, loketní hrany ruky a zápěstí. Tyto obtíže se stupňují a v pozdějších fázích pacienta budí v noci. Musí se pak ulevit proklepáním ruky. Současně se projevují změny motorické - nešikovnost a oslabení svalové síly při úchopu. Postupně ochabují drobné svaly ruky, lehké přirozené vyklenutí na hřbetu ruky se oplošťuje, IV. a V. prst má drápovité postavení a malíček trvale odstává bez schopnosti aktivně jej přitáhnout.

Stanovení diagnózy

Vycházíme vždy z obtíží pacienta - z jejich charakteru, délky trvání a souvislosti s přetížením nebo úrazem. Útisk potvrdí EMG vyšetření nervu - vyšetření jeho vodivosti, které provádíme při každém podezření na poškození nervu. Určí nám i místo útisku.

Způsob léčby

Začínáme konzervativně - zklidněním končetiny v ortéze nebo na dlaze, omezením zátěže, zlepšením prokrvení a omezením otoku některými léky. Nemá-li tento postup efekt, operujeme. Provádíme uvolnění nervu v místě útlaku - v anatomické úžině protnutím tísnících tkání. V úrovni lokte můžeme snést drobný kostní výběžek.

Pooperační péče

Platí stejná pravidla jako u každé operace ruky: zvýšená poloha končetiny k omezení otoku a bolesti, péče o jizvy - promašťování, tlakové masáže, Silipos, zajištění polohy lokte ve vyhovujícím postavení. Zátěž pacient může přidávat velmi pomalu - řídí se obtížemi, které pooperační stav přináší - vyvaruje se takových pohybů a práce, kterou ruka nezvládne. Plnou zátěž a tedy i ukončení pracovní neschopnosti lze plánovat 3 měsíce od operace.