Rhisartoza

Co to je?

Jedná se o degenerativní onemocnění postihující první karpo-metakarpální kloub (C-MC) - tedy spojení palcové záprstní kosti s příslušnou kostí zápěstní a struktury přilehlé. Jde o onemocnění takřka civilizační, které se objevuje cca od čtyřicátého roku života výše často u pacientů manuálně pracujících či jinak nepřiměřeně zatěžujících výše uvedenou oblast. Bohužel se jedná o onemocnění nevratné, které postižený kloub časem úplně zničí.

Jaké jsou příznaky?

Onemocnění začíná vcelku nenápadně - zprvu jen mírnou občasnou bolestí C-MC oblasti při pohybu, která postupně sílí a nabývá trvalého charakteru. Přitom se objevuje tzv. ranní ztuhlost v tomto kloubu - kdy je nutné kloub postupně rozhýbat, dále mohou přijít na řadu místní otoky, bolest pohybová přejde v bolest pohmatovou a klidovou. S postupem nemoci se mění postavení v CMC kloubu - dochází k uvolnění kloubních vazů chronickým zánětem, změnám a odumírání kloubní chrupavky a postupné luxaci (vykloubení) - tím se kompenzatorně mění postavení periferních kloubů palce - základního a mezičlánkového a palec tak získává typické hákovité postavení - toto je již pozdní stadium.

Diagnostika:

Základem pro stanovení diagnózy je klinický obraz - tedy: subjektivní potíže pacienta a fyzikální vyšetření lékaře. Dále rtg snímek, případně CT nebo artroskopie jako doplňkové metody.

Léčba:

Lze rozdělit na konzervativní - tedy neoperační a operační.
Základem konzervativní léčby, která se týká hlavně první fáze nemoci je změna zátěže, pracovních stereotypů, nebo i zaměstnání. Dále je na řadě dlahování a ortézy k odlehčení a fixaci (zpevnění) C-MC kloubu. Současně se podávají tzv. NSA - tedy léky tlumící zánětlivé projevy a bolest a to buď lokálně ve formě masti nebo celkově jako tablety - možné je i obojí. Mohou se podávat i injekce tzv. kortikoidů přímo do kloubní dutiny ke zpomalení zánětu a tedy degenerace kloubu.Tato léčba je však ve většině případů jen dočasná a zpomaluje rozvoj onemocnění, jen málokdy jej může úplně zastavit.
Léčba operační následuje po vyčerpání možností konzervativní léčby a nebo i jako metoda volby u pokročilých stavů. Principem operace je odstranit bolest - neboť toto je hlavní příznak znepříjemňující život - a současně zachovat veledůležitou funkci palce. Základem je buď úplné nebo částečné odstranění postižené zápěstní kosti (os trapezium) a její náhrada endoprotézou nebo vmezeřenou vlastní tkání (šlachou), nebo vzájemná pevná fixace s okolními kostmi tzv. deza. Po operaci následuje dlahování k udržení postavení do zhojení a rehabilitace.

Jaká je doba pracovní neschopnosti?

Základem dlouhodobého úspěchu operace je omezení přetěžování C-MC kloubu, tak aby nedošlo k recidivě potíží . Délka rekonvalescence je asi 3 měsíce po operaci dle stavu.